Pause adblock if can't play video
ย้อนความทรงจำกับลีลาการอภิปรายของดาวสภา
สำนักข่าวไทย TNA MCOT

สำนักข่าวไทย TNA MCOT

21Subscrice


ลีลาการอภิปรายของดาวสภา!
จากระยะทางการเมืองไทย สู่อนาคตประชาธิปไตย มาร่วมย้อนความทรงจำกับลีลาการอภิปรายของอดีตดาวสภากันอีกครั้ง

อ่านข่าว https://www.mcot.net/viewtna/5ec62578e3f8e40aef43ee5f