Duragres X ช่างประจำบ้าน
Baanlaesuan

Baanlaesuan

8Subscrice


จะเลือกกระเบื้องตกแต่งบ้านต้องเลือกอย่างไร!
ระหว่างกระเบื้องเซรามิกและพอร์ซเลนควรเลือกแบบไหน เทรนด์สีที่ใช่ รุ่นใหม่ที่อัพเดท ดีไซน์และผิวสัมผัสที่แตกต่าง หรือความแข็งแกร่งของวัสดุ

ตามไปดูเทรนด์ปีนี้จากกระเบื้องดูราเกรสและเซอเกรส พร้อมคำแนะนำดีๆ จากช่างประจำบ้านกันเลย