India-வுக்காக America களமிறக்கிய ராட்சச போர் கப்பல் | USS Theodore Roosevelt
Oneindia Tamil

Oneindia Tamil

3018Subscrice


இந்தோ - பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் அமெரிக்கா களமிறக்கி இருக்கும் நவீன போர் கப்பல் சீனாவிற்கு பெரிய அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது.

China standoff with India: US deploys USS Theodore Roosevelt in Indo Pacific region.

#IndiaChinaBorder
#America